Pěvecký sbor PALORA

pracuje na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, člen UČPS a ASK ČR

O nás

aktuální foto sboru

NOVÉ STRÁNKY SBORU NAJDETE ZDE

Pěvecký sbor  zahájil na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli svou činnost ve školním roce 2000/2001.

 

První dva roky působil tento smíšený komorní pěvecký sbor bez názvu.

Zakládajícími členy sboru byli: Alena Mokrá, Barbora Antonová, Eliška Tylová a Veronika Náplavová v prvním hlase, za druhý hlas Alena Vlčková, 

Viola Přichystalová, Barbora Tylová a Alice Buiglová. Ve třetím hlase zpívali Otto Orany, Leoš Bílek, Jan Valušek a Libor Rosenzweig.

Ve čtvrtém hlase pak Iva Kevešová, Vendula Křoupalová, Pavlína Fišrová, Lucie Konečná a Iveta Navrátilová.

Počet členů se rok od roku mění a pohybuje se mezi 20 - 30 zpěváky.

Na podzim roku 2002 přijal pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala jméno PALORA.

V hanáckém dialektu je to označení pro sešlost více lidí. Druhotně lze najít vysvětlení i v latinském palor, arí, atus, což značí rozptylovati se, rozbíhati se /jak typické pro školní sbory/.

PALORA tedy i proto, že sbor se rok co rok znovu rozbíhá, doplněn novými zpěváky a rok co rok je postižen odchodem těch, 

co se mnohému naučili, ale po maturitě se rozptýlili intonovat do života.

 

Smíšený pěvecký sbor PALORA každoročně připravuje dva větší koncerty - v prosinci vánoční a koncem měsíce května koncert výroční.

 Kromě toho se během každého školního roku uskuteční řada drobnějších vystoupení při příležitosti nejrůznějších oslav, výročí a vernisáží ať už přímo na gymnáziu, 

v městě Litovli nebo v jeho okolí.  Členové sboru prezentují pravidelně svou činnost v zahraničí a příležitostně účinkují v muzikálových projektech.

 

Na všechna zmíněná vystoupení se členové sboru připravují na pravidelných dvouhodinových úterních zkouškách a dvakrát v roce na 4denním výjezdním soustředění.

 Neopomíjíme také příležitostně změřit výsledky své práce s ostatními gymnaziálními sbory. V dubnu roku 2005 i v roce letošním se PS PALORA umístil ve zlatém pásmu 

v celostátním kole hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant.

 

Mgr. Marcela Barvířová, sbormistr