Pěvecký sbor PALORA

pracuje na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, člen UČPS a ASK ČR

2007/2008

Úvod školního roku 2007/2008 v podání PSPALORA se již tradičně nesl v duchu intenzívních zkoušek na účast v rámci Litovelských slavností. Zatímco si ostatní studenti pomalu a zlehka zvykali na školní lavice, členové sboru měli start přímo raketový. První týden jim přinesl hned čtyři zkoušky a v sobotu 8. září večerní koncert před budovou gymnázia a zpívání k ohňostroji.  

Další dny nebyly o nic klidnější. V pátek 21. září se uskutečnia derniéra koncertů s názvem PALORA NA CHMELU. Dopoledne dva koncerty pro spolužáky a večer v 18:00 koncert pro ty posluchače, kteří "Starce" nestihli v červnu na výročních koncertech.

Ve dnech 12. a13. října se 12 členů PS PALORA za doprovodu sbromistrů Marcely Barvířové a Aleny Sadilové zúčastnilo V. ročníku festivalu studentského umění Musica Iuvenalis, který pořádá Gymnázium Jana Keplera v Praze. Akce se konala v Praze- nejprve v prostorách GJK, kde nás zaujala zejména práce v ateliéru Mandelbrotovy kostičky – Lukáš Prchal (multižánrové dílko Ester Kočičkové,  Petra Wajsara a Lukáše Prchala), dále  ve Velkém sálu Hlaholu, kde  vystoupily  gymnaziální pěvecké sbory z Prahy, Českých Budějovic a Vsetína a v sobotu pak na hradě Točníku, kde se opět prezentovaly jednotlivé sbory a na závěr pak výsledek práce ateliéru Mandelbrotovy kostičky  za doprovodu živé hudby.  

Ve dnech 10. - 13. listopadu  se uskutečnilo soustředění PS PALORA v Kladkách.  Tentokrát nás bylo mnohem více a i práce jsme udělali více než jindy.  Martinové přijeli na bílém koni a všude bylo nádherně bílo. Bylo to moc vydařené soustředění. Dokumentační fotografie najdete v albu 3.

Ve dnech 14.a 15. 12. 2007 se konaly za finanční podpory Olomouckého kraje a občanského sdružení Párátko vánoční koncerty PS PALORA a Komorního orchestru Iši Krejčího z Olomouce.
Pokud jste neměli možnost koncert navštívit, zavítejte alespoň do našeho fotoalba 3.

V úterý 11. března 2008 se Gymnázium Jana Opletala v Litovli stalo poprvé hostitelem regionálního kola jinak již čtrnáctileté hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant. V celé České republice se takovýchto přehlídek konalo sedm a soutěžilo se ve dvou kategoriích. . Méně obsazená byla kategorie S s povinným repertoárem, do které se celkem přihlásilo deset sborů, hojněji byla zastoupena kategorie V s volným repertoárem, kde soutěžilo 35 sborů. V Litovli měla přehlídka nejen soutěžní charakter, ale podařilo se naplnit i dlouholetý záměr uspořádat na půdě gymnázia přátelské setkání sborů a sbormistrů Olomouckého kraje. K soutěžní části  dodejme, že v Litovli  soutěžilo pět sborů, z nichž PS PALORA postupuje v kategorii S do celostátního kola a z kategorie V se do Brna jako host vypraví PS Gymnázia Jakuba Škody z Přerova. Výsledkovou listinu a diplom máte k nahlédnutí zde.

Ve dnech 24.-26.4.2008 se PS PALORA zúčastnil celostátního kola XIV. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant 2008 v Brně.Přijeli jsme obhajovat zlaté pásmo z roku 2005... a byli jsme úspěšní.  

Ústřední součástí třídenního pobytu zpěváků v Brně byla páteční soutěžní vystoupení sborů z celé České republiky. Ta se odehrávala v sále Josefa Dobrovského v Konventu Milosrdných bratří nedaleko od sídla celé akce, jejímž tradičním organizátorem je občanské sdružení Gymnasia cantant ve spolupráci s Gymnáziem, Brno, Vídeňská. Brno však žilo zpěvem sborů po všechny tři dny. Ve čtvrtek se konal zahajovací koncert Sbory sborům ve Dvoraně Centra VUT na Antonínské ulici, v pátek večer se zpívalo v klubu Fléda a v sobotu na nádvoří Nové radnice. Slavnostní závěrečný program spojený s dlouho očekávaným vyhlášením vyhlášení výsledků se každoročně odehrává v nádherných prostorách Besedního domu. PS PALORA i letos obhájil svou pozici mezi pěveckými sbory zařazenými do zlatého pásma.